Artwork > Knit/Woven/Beaded

Bowl (orange & yellow)
Bowl (orange & yellow)
textile
2015